سلام افسانه ضیائی هستم , فارغ التحصیل بهداشت دهان و دندان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین رشته مترجمی زبان انگلیسی.
سالهاست در زمینه تدریس و ترجمه زبان انگلیسی فعالیت می کنم . به ترجمه متون پزشکی علاقه دارم و سعی می کنم در این زمینه مطالعه و فعالیت بیشتری داشته باشم و اخبار و دستاورد های پزشکی به روز در زمینه مسائل پزشکی و پیشگیری را از طریق مقالات معتبردنبال کرده و برخی از آنها را که به نظرم مفید است ترجمه می کنم.
خوشحالم ازینکه در داروکده امکان به اشتراک گذاشتن این مقالات فراهم شده است .