دکتر افروز محمدقلی بیکی فارغ التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. ایشان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1395 به عنوان مسئول فنی و مربی در داروخانه های آموزشی و شهری آغاز نموده است. سوابق فعالیت حرفه ای وی عبارتند از: مشاوره دارویی در سطح داروخانه های آموزشی و داروهای خاص، آموزش و مشاوره تحصیلی به دانشجویان کارآموز رشته داروسازی. وی هم اکنون به عنوان دستیار تخصصی رشته فارماکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال تحصیل می باشد.

 

سوابق حرفه ای:

  • همکاری با تیم علمی داروکده، سال 1401
  • مسئول فنی داروخانه آموزشی 13 ابان رامسر، سال 1395 الی سال 1398
  • قائم مقام و مسئول فنی در داروخانه های شهری اصفهان، تنکابن و رامسر سال 1394 تا سال 1398
  • مدرس دوره آموزشی تکنسین داروخانه انجمن داروسازان اصفهان، سال 1393الی 1394

سوابق تحصیلی:

عنوان پایان نامه:  بررسی فیتوشیمیایی مقدماتی گیاه چوچاق (Eryngium caeruleum M.B.) و مطالعه اثرات محافظت کبدی عصاره تام گیاه بر سمیت کبدی القا شده با تتراکلریدکربن

 

عضویت در سازمان های حرفه ای:

 

جوایز و افتخارات:

  • رتبه سه آزمون ورودی دکتری تخصصی فارماکولوژی سال 1398

گواهینامه ها:

  • دوره در مدرسه تابستانی پژوهشگاه رویان
  • دوره در چهارمین کنگره داروسازی نوین
  • دوره در بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
  • دوره شرکت در دوره مدرسه تابستانه داروسازی بالینی

نویسنده را دنبال کنید:

LinkedIn